سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
هاجر سلاماتی – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست
فریده دهقان طزرجانی – کارشناس محیط زیست

چکیده:

دراین تحقیق با هدف اندازه گیری میزان آلودگی صوتی در بزرگراه پاسداران شهر اهواز اقدام به تعیین هشت ایستگاه سنجش آلودگی صوتی در مناطق حساس نظیر مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی و … اندازه گیری شدت آلودگی صوتی در ساعات ۱۰-۸ صبح ، ۴-۲ ظهر و ۱۱-۹ شب شد همچنین به منظور آگاهی و بررسی شاخصهای نارضایتی و ازردگی مردم در مواجهه با آلودگی صوتی منطقه مطالعاتی پرسشنامه هایی بین شهروندان توزیع و در نهایت نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت یافته های تحقیق نشان میدهد که بیشترین آلودگی صوتی با ۷۶ دسی بل درایستگاه میدان شهید بندر و کمترین آلودگی صوتی با ۷۳٫۷db درایستگاه هتل اکسین میباشد که درهر دو بالاتر از حد استاندارد می باشد. متوسط صدا درهشت ایستگاه درساعت ۱۰-۸ صبح ۷۵db و در ۴-۲ظهر ۷۴٫۷db و در ۱۱-۹ شب ۷۳٫۵db بوده و بیشترین شدت صوت در روز دوشنبه با ۷۵٫۷db می باشد در نتیجه آلودگی صوتی درتمامی ایسگاه ها بیش از حد استاندارد های زیست محیطی ایران است به منظور کاهش آلودگی صوتی راهکارهایی درجهت ارتقا سطح فرهنگ ترافیکی مردم نظیر اجتناب از بوق زدن غیرضروری و نصب بوقهای غیرمجاز ساماندهی تاکسی ها و سایر وسایل حمل و نقل در بزرگ راه بالا بردن سطح آگاهی مردم و مسئولین بواسطه آموزش درخصوص آلودگی صوتی و اثرات آن احداث پل عابر در فلکه فرودگاه ایجاد فضای سبز مناسب در بزرگراه و جلوگیری از عبور وسایل نقلیه فرسوده پیشنهاد میشود.