سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کاویانی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ
نرگس میرسعیدقاضی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آ

چکیده:

این مقاله مروری بر کاربرد HPLC در تعیین ویتامینهای موجود در شیر میباشد. با توجه به اهمیت ویتامینهای موجود درشیر، روشهای دقیق و حساس مختلفی جهت تعیین آنها در غذا به کار گرفته شده است که در این بین روش HPLC یکی از حساس ترین ودقیق ترین روشهاست که با سرعت بالایی انجام میگیرد و دارای کارایی بیشتری نسبت به روشهای دیگر میباشد. در این تحقیق آشکارسازی در ۲۹۲ نانومتر برای ∝ و δ توکوفرول و α- توکوفرول استات و حدود ۳۲۵ نانومتربرای همهی رتینول های ترانس ورتینول استات و رتینول پالمیتات انجام میگیرد run time کل مورد نیاز کمتر از ۲۰ دقیقه میباشد. پیکهای کروماتوگرافی به وسیله مقایسه زمان نگهداری RT) نمونه ها با ترکیبات استاندارد تعریف میگردد. برای هر روش ۶ تکرار برای تعیین نمونه تحت وضعیت اپتیمم انجام میگیرد RSD های غلظتهای تعیین شده بین ۷۴ درصدتا۵/۷ درصد نشان داده میشود. خطی بودن معادلات معلوم شده r2<0/99 بدست آمده است که میتوان گفت رضایت بخش میباشد. نتایج بدست آمده بیانگر کاربرد و کارایی خوب این روش و نیز حساسیت و دقت بالای آن برای آنالیز های معمولی شیر میباشد و امکان تحلیل و تجزیه کامل و سریع ویتامینها را فراهم میکند. حساسیت برای هر دو ویتامین به وسیلهی تعیین در طول موج جذب ویژه هر ویتامین، در این روش نسبت به سایر روشها بیشتر است