سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید رضا حسن بیگی – دانشیار گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
ابوالفضل جوهر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی فنی کشاورزی، پردیس ابوریحان، دانشگ
برات قبادیان –
محمد ابونجمی –

چکیده:

استفاده روز افزودن از سوخت های فسیل، افزایش قیمت محصولات نفتی و کاهش ذخایر موجود ، محققان را در جهت یافتن منابع جدید انرژی ترغیب نموده است. موتورهای احتراق داخلی علاوه بر مصرف سوختهای فسیلی باعث آلودگی محیط زیست نیز می شوند. سوخت های زیستی تجدید پذیر بوده و آلودگی کمتری به هنگام احتراق تولید میکنند. دو سوخت زیستی بیواتانول و بیودیزل به دلیل ویژگی های مشابه با سوخت های دیزل و بنزین به صورت خالص با مخلوط با سوخت های فسیلی قابلیت استفاده در موتورهای احتراقی را دارند. یکی از پیش شرط های استفاده از سوخت های زیستی در موتورهای احتراقی بررسی رفتار ارتعاشی این موتور ها در اثر تغییر سوخت است. در این تحقیق ارتعاشات موتور دیزل ۶ سیلندر در سرعت دورانی ۲۲۰۰ دور بر دقیقه و شش سطح نوع سوخت مصرفی دیزل خالص و ۵ ترکیب سوختی دیزل، بیودیزل و بیواتانول در سه جهت طولی، عرضی و جانبی اندازه گیری و ثبت گردید. مقادیر RMS شتاب ارتعاش در راستای عمودی بیشترین ( با میانیگین ۶۱/۸۷ متر بر مجذور ثانیه) و در راستای طولی کمترین (با میانگین ۲۷/۱۵ مت بر مجذور ثانیه) می باشد. همچنین مقادیر RMS شتاب ارتعاش برای سوخت D93B5E2 کمترین و برای سوخت D65B25E10 بیشترین است. بنابراین ترکیب سوختی D93B5E2 میتواند جایگزین مناسبی برای گازوئیل باشد.