سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جلالی – دانشگاه پیام نور اصفهان
محمدهادی جلالی –
محبوبه حمصی – آموزش و پرورش ناحیه ۱ اصفهان

چکیده:

برای اولین بار نانو ذره مغناطیسی فریت کبالت به عنوان کاتالیزور درواکنش کاهش ترکیبات آروماتیک دارای استخلاف نیترو مورد بررسی قرار گرفت. کاتالیست مورد نظر فعالیت کاتالیزوری بالایی در واکنش کاهش از خود نشان می داد.بااستفاده ازرابطه شرر و همچنین پراش پرتوهای ایکس الگوی پراش ارزیابی و مورد تحلیل قرارگرفت. مغناطش اشباعی نانوذرات تهیه شده که در دماهای مختلف برشته شدهبودند اندازه گیری شده و چگونگی تغییرات مغناطش اشباعی ذرات برحسب دما و اندازه ذرات مورد بحث قرار گرفت.