سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی حسنی – کارشناس شیمی تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه امام خمینی (ره)
منیره رحمانی – کارشناس شیمی و سرپرست کنترل کیفیت مجتمع تولیدی – صنعتی وجودی
محمد پریدار – کارشناس مهندسی شیمی
حمیدرضا ابراهیمی – کارشناس شیمی

چکیده:

یکی از پیامدهای وارد شدن فاضلاب های بهداشتی و غیر صنعتی به محیط زیست آلوده ساختن آن میباشد که با احداث تصفیه خانه های فاضلاب به تنهایی نگرانی زیست محیطی را برطرف نمی کند بلکهبرای رسیدن به استاندارد های مطلوب زیست محیطی باید عملکرد این تصفیه خانه ها مدام تحت بررسی و ارزیابی قرار گیرند،لذا هدف از این مطالعه اندازه گیری غلظت فلزات سنگین در پساب خروجی تصفیهخانه فاضلاب فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مقایسه آن با استاندارد های سازمان محیط زیست کشور می باشد..این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می باشدکه با همکاری درواحدآزمایشگاه شیمیفیزیک تصفیه خانه فاضلاب فرودگاه امام خمینی (ره) و آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست(آزمایشگاه آسا)در طی چهار مرحله به انجام رسید. درطول دوره ی این مطالعه هرسه ماه از پساب خروجی نمونه برداری صورت گرفت که درهربارنمونه برداری پارامتر های غلظت آهن،منگنز ،کروم ،کبالت ،کادمیوم ،سرب ،نیکل ،مس و روی اندازه گیری انجام شد.پارامترPHنیز به وسیلهPH متراندازه گیری شد.آزمایشات صورت گرفته بر اساس آخرین روش ارائه شده در کتاب استاندارد متد و دستگاه های تجزیه ای انجام شد و در بایان با استانداردهای سازمان محیط زیست کشور مقایسه گردید