سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهتاب بازی پور – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی نفت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
بهرام سلطانی سولگانی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه
هجیر کریمی – دکتری مهندسی نفت،عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

مشکل رسوب آسفالتین یکی از موضوعات بسیار مهم و پیچیده در صنعت نفت می باشد.فعالیت های بسیار گسترده ای در طی پنجاه سال اخیر،در زمینه رسوبگذاری آسفالتین از جنبه های گوناگون انجام گرفته است .با این وجود،اختلاف نظرهای زیادیبین محققان وصاحبنظران وجود دارد. اساسآ،پدیده رسوب آسفالتین در مخازن نفتی در اثرتغییرفشارویا تزریق سیالات سبک هیدروکربوری پدید می آید.پدیده رسوب آسفالتین در مخازن موجب کاهش تراوائی و یا تغییر ترشوندگی سنگ مخزن میگردد.کاهش تراوائی و تغییر ترشوندگی سنگ مخزن از آب دوست به نفت دوست، منجر به کاهش تولید نفت درجای مخزن می شود. در نتیجه شناخت دقیق آسفالتین و رفتار شناسی پدیده ر سوب آسفالتین از مهمترین مباحث مهندسی نفت می باشد. در این مقاله، مطالعه موردی بر روی یکی از مخازن نفتی جنوب غربی ایران انجام شده و پس از تطابق معادله حالتمناسب با داده های آزمایش خواص سنگ معمولی از جمله آزمایش تبخیر آنی و تبخیر مرحله ای، اقدام به مدل سازی میزان رسوب آسفالتین درحالت طبیعی و تحت شرایط ایزوترمال و افت فشار خواهد شد. در مرحله بعد مدل سازی میزان رسوبآسفالتین در اثر تزریق گاز مورد بررسی قرار گرفت. مبنای مدل سازی ترمودینامیکی آزمایش های انجام شده بر روی سیال مخزن می باشد