سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امیر هوشنگ نظامیوند چگینی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

در این تحقیق از سیستم نوین آزمایشگاهی مبتنی بر تصویر برداری و نشانگر های با مقاومت الکتریکی استفاده گردید. آزمایشات بر اساس تعقیب ذرات افزودنی بعنوان معرف جریان آب و با بکار گیری سیستمهای فوق جهت اندازه گیری پاره ای مشخصات جریان و با استفاده از تکنیک پی.اس.وی و محاسبات کامپیوتری جهت آنالیز داده ها در یک فلوم آزمایشگاهی انجام گردید. داده های بدست آمده جهت برآورد و نمایش تصویری ساختار و مشخصات جریان و موج ناشی از آن برای شرایط پایین دست خشک و مرطوب تجزیه و تحلیل گردید. نتایج بدست آمده برای دو سیستم فوق، مطابقت خوب و منطقی آنها را نشان میدهد.