سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ناهید بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر
محمدرضا علی پور – شرکت آب و فاضلاب شهرمشهد
امیر آبیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
سحر خدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

استفاده ازکلروترکیبات آن جهت میکروبزدایی آب آشامیدنی سبب ایجاد محصولات فرعی ناشی ازفرایند گندزداییمیشود هالواستیک اسیدهاHAAs بخش قابل توجهی از این ترکیبات می باشند که به واسطه واکنش بین کلروموادهیومیک حاضر درآب ایجاد می شود و برسلامتی انسان اثرات سوء دارند کاهش غلظت و حذف HAAs از آب آشامیدنی به روشهای گوناگونی صورت میگیرد روش جذب سطحی و استفاده ازکربن فعال گرانوله یکی از روشهای موثر درحذف این مواد از آب اشامیدنی می باشد لذا تعیین میزان غلظت این الاینده نقش موثری درانتخاب و بررسی لزوم انجام جداسازی دارد دراین تحقیق روشهای مختلف اندازه گیری هالواستیک اسیدها بررسی شده اند و سپس با توجه به امکانات موجود یک روش انتخاب و بصورت عملی مورد ازمایش قرارگرفت درابتدا ازمایشات با ساخت نمونه های سنتز شده انجام شد و پس از کسب راندمان نسبتا مطلوب جهت تعیین هالواستیک اسیدها ازچندنقطه شهر مشهد اقدام به نمونه برداری گردید و میزان هالواستیک اسید ها درآن تعیین شد.