سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرضیه آقاجانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
محمد امانی تهران –
علی اصغر اصغریان جدی –

چکیده:

پوششهای فشارنده درحوزه های گوناگون به کاربرده می شود درمان جراحت های سوختگی افزایش کارایی ورزشکاران ازجمله موارد پرکاربرد این پوشش ها به شمار میآیند به منظور طراحی و تولید پوشش های فشارنده برای اعمال فشارمعین پیش بینی فشار امری ضروری است باوجود اینکه درحال حاضر محققین درپیش بینی فشار از قانون لاپلاس استفاده می کنند اما در مقادیر پیش بینی شده و تجربی اختلاف مشاهده می شود درپیش بینی فشار به کمک رابطه لاپلاس باید رفتارکششی ماده را دانست رفتار کششی ماده درحالت رایج به کمک دستگاه استحکام سنج به دست می آید دردستگاه استحکام سنج ماده درهندسه تخت کشیده م یشود درصورتی ماده درحین پوشش برروی سطح استوانه دریک هندسه غیرمستوی ازدیاد طول می یابد. ممکن است رفتار ماده وابسته به هندسه ماده درحین ازدیاد طول باشد دراین پژوهش به منظور شبیه سازی کشیدگی ماده درهندسه غیرمستوی و بررسی رفتار کششی ماده دراین حالت سامانه اندازه گیری نیرو درهندسه استوانه ای طراحی و ساخته شده است.