سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور چترنور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم خاک
علی رسولزاده – استایدار دانشگاه محقق اردبیلی
مهدی رحمانیان – دانشجوی کارشناس ارشد باغبانی
بهروز اسماعیل پور –

چکیده:

ایران درناحیه خشک و نیمه خشکواقع درآسیای جنوب غربی قرارگرفته است که درآن کمبود منابع آب یکی از اساسی ترین مسائل بخش کشاورزی است نظر به ارزش فراوان آب دراین منطقه اندازهگیری دقیق نیاز ابی انواع محصولات کشت شده ضروری است اگرچه نیاز آبی اغلب این محصولات توسط فائو گزارش شده است اما نیاز آبی برخی سبزیجات همچون ریحان درمطالعات قبلی مورد بررسی قرارنگرفته است دراین راستا مطالعه حاضر به هدف اندازه گیری نیاز آبی ریحان با استفاده از لاسیمتر انجام گرفته است به این ترتیب که گیاهان درون گلدان مستطیلی درخارج از محیط گلخانه کشت شدند و میزان آب ورودی و خروجی آنها اندازه گیری گردید تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع نیز با نرم افزار کراپ وات براورد گردید و سپس ضریب گیاهی ریحان محاسبه شد نتایج نشان داد که نیاز آبی ریحان برای ماه های ژوئن جولای و آگوست به ترتیب ۵/۴۹و۷/۴۳و۹/۳۱ میلی متر برروز و ضریب گیاهی ان هم به ترتیب ۱/۰۳۸و۱/۰۳۹و۱/۳۷۹ م یباشد.