سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدمحمدحسین رضوی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد مقیمان – استاددانشگاه فردوسی مشهد
سیدمصطفی رضوی – شهرداری مشهدمرکز آموزش علمی کاربردی هیئت علمی

چکیده:

دراین مقاله نرخ تبخیر از سطح آزاد آب برای رژیم های جابجای آزاد اجباری و ترکیب این دو درجریان متلاطم هوا اندازه گیری شده است اندازه گیری ها برروی یک کانال آزمایشگاهی بطول ۴m و برای سرعتهای مختلف هوا و دماهای متغیر آب درگستره وسیعی ازنسبت انجام گرفته است نتایج پژوهش نشان میدهد که بطور کلی با افزایش سرعت هوا و اختلاف فشاربخار بین هوای سطح آب و هوای محیط نرخ تبخیر افزایش می یابد اما حساسیت نرخ تبخیر به اختلاف فشاربخار بیشتر از سرعت هواست ازطرفی درگستره رژیم جابجایی آزاد علاوه براختلاف فشاربخار اختلاف چگالی هوای سطح آب و هوای محیط نیز درروابط تبخیر حائز اهمیت است.