سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سعادتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

از متریک های مهم coupling & Cohesionمطرح شده برای اندازه گیری صحت ساختاری سیستم های شی گرا می باشد. اگر نظری بیندازیم به ، coupling ،Cohesion متریک های موجود در طراحی شی گرا برای اندازه و استفاده مجدد ، آنگاه ملاحظه می کنیم تمامی این متریک ها از داده های ورودی مشترکی استفاده می کنند. استفاده از داده های ورودی مشترک، تصور پایه ما را درباره وجود رابطه مشترکی بین متریک های روش طراحی شی گرا ترقیب می کند. برای یافتن رابطه مشترکی بین این آیتم ها تلاش می کنیم