سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمود حکیم نیا – بخش محصولات بهداشت خانه و مراقبت البسه شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو
مهدی صالحی – واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو
شهره خالق پرست – واحد تحقیق و توسعه شرکت تولیدی و شیمیایی پاکشو

چکیده:

در روش ارائه شده الکل چرب ۷مول اتوکسیله به روش تزریق مستقیم به کمک دستگاه کروماتوگرافی گازی در پودرهای ماشین لباسشویی اندازه گیری شد نمونه پودر پس از حل شدن در حلال از یک ستون تبادل یونی به منظور حذفمزاحمت ها عبور داده شد و پس از خشک نمودن محلول نمونه به دستگاه کروماتوگرافی گازی با اشکارساز یونیزاسیون شعله ای تزریق گردید الکلهای چرب براساس تعداد کربن و درجه اتوکسیلاسیون جداسازی شده و یکی از آنها به عنوان شاخص برای آنالیز در نظر گرفته شد انحراف استاندارد نسبی روش بکار گرفته شده برابر ۳٫۵% و حد تشخیص ۰٫۱% محاسبه شد این روش به سهولت آنالیز و سرعت بالا برای استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفیت مناسب می باشد.