سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کاشفی قاسم آبادی –
محسن دهقانی –
فرید غلامرضافهیمی –

چکیده:

معدن کاری مواد لازم را برای حیات و پیشرفت بشر فراهم میکند واز طرفی با افزایش فعالیت در این زمینه موجبات آلودگی خاک و آبهای زیر زمینی منطقه مهیا می گردد.بنابر این نبایداز اثرات و جنبه های زیست محیطی وارده غافل ماند.اهداف مورد نظر در این تحقیق اندازه گیری میزان غلظت فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی منطقه چادرملوو ارائه برنامه مدیریت زیست محیطی می باشد.معدن سنگ آهن چادرملو در فاصله ۱۸۰ کیلومتری شمال شرقی یزد و ۶۵ کیلومتری شمال بافق قرار دارد. این معدن دارای چهار خط تولید می باشد که سالیانه ۵/۸ میلیون تن کنسانتره سنگ آهن جهت واحدهای فولاد سازی به روش احیاء مستقیم تولید می کند ،با توجه به فعالیت کان کنی و معدن کاری در منطقه و نظر به استقرار این مجتمع در نزدیکی پناهگاه حیات وحش دره انجیر- نی باز، میزان غلظت فلزات سنگین آبهای زیرزمینی منطقه چادرملو درزمستان ۱۳۸۹و بهار۱۳۹۰اندازه گیری شد،که میانگین مقادیر کادمیم ،کبالت،مس،آهن ،نیکل ،وروی به ترتیب در چشمه نی زار ،چاه چاده بافق ،چاه ۴۸و چاه ۳۱ برابر با۰۰۲/۰ ،۴۱۵/۰ ،۳۶۲/۰ ،۸۲۱/۰ ،۰۵۹/۰ و۰۱۱/۰میلی گرم در لیتر بوده است، سپس نتایج فوق نسبت به مقادیر استاندارد موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران (استاندارد۱۰۵۳تجدید نظر پنجم و چهارم)وسازمان بهداشت جهانی(۱۹۹۳ژنو) انطباق داده شد.این بررسی نشان داد عملیات معدن کاری در چادرملوموجب آلودگی آبهای زیرزمینی منطقه نمی گردد. ضمنا به منظور بهبود شرایط زیست محیطی برنامه مدیریت زیست محیطی ارائه گردید.