سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرامرز معطر – گروه محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فریده عتابی – گروه محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
سیامک برهان آزاد – گروه محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
ماندانا طلایی پور – گروه محیط زیست و انرژی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

انسان در دوره زندگی خود دز معرض تابش بسیاری از عوامل آزار دهنده زیست محیطی قرار دارد.از عوامل زیانبار که همواره بدن انسان را احاطه نموده مواد رادیواکتیو و پرتوهای یونساز است . گتز رادان و محصولات واپاشی کوتاه عمر آن ب دلیل نقش قابل ملاحظه آنها در پرتو گیری انسان از منابع طبیعی به ویژه درون ساختمان های مسکونی و مناطق فضای بسته زیر زمینی مثل معادن و تونل های زیرزمینی مترو مورد توجه سازمان های مسئول بهداشت عمومی در کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است . با افزایش گاز رادان در هوای استنشاقی ، دستگاه تنفسی تحت تابش پرتوهای آلفا ناشی از واپاشی رادن و محصولات واپاشی ان قرار می گیرند و در نهایت باعث افزایش ریسک ابتلا به سرطان ریه می گردد . بنابراین لزوم بررسی و اندازه گیری غلظت گاز رادان در فضای بسته و ایستگاه های زیرمینی مترو دارای اهمیت خاصی است. این مطالعه به روش توصیفی جهت بررسی و اندازه گیری گاز رادان متروی تهران انجام شد. و از بین ۲۲ ایستگاه زیر زمینی مترو تعدا ۱۶ ایستگاه ایستگاه بطور تصادفی با استفاده از دستگاه اندازه گیری آلفا گارد مورد بررسی قرار گرفت . در کشورهای اروپایی هم اندازه گیری غلظت گاز رادان درایستگاه ای مترو مثل متروی پراگ پایتخت کشور چک انجام گرفت است که میانگین غلظت گاز رادان در متروی پراگ برابر ۱۲/۳۶ بکرل د رنتر مکعب بوده است. نتایج نشان داد که میانگین میزان غلظت گاز رادان در ایستگاه های مترو تهران ۱۴/۱۹ بکرل در متر مکعب است که تقریبا برابر با میانگین غلظت گاز رادان درمترو پراگ می باشد. با توجه به اینکه میانگین غلظت گاز رادان در ایستگاه های متروی تهران ۱۴/۱۹ بکرل د رمتر مکعب است و حد آستانه ۱۴۸ بکرل د رمتر مکعب می باشد ، نشان دهنده این است که غلظت گاز رادان د رایستگاه های مترو تهران بسیار پایین تر از حد آستانه قرار دارد.