سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایرج علیمحمدی – دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای، گروه بهداشت حرفه ای،دانشکده بهداشت دان
محمد صادق سخاوت جو – کترای مهندسی محیط زیست، اهواز، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلا
سید محمود لطیفی – فوق لیسانس آمار
جلال ملتجی – لیسانس بهداشت حرفه ای و دانشجوی فوق لیسانس مهندسی محیط زیست باگرایش آ

چکیده:

شهر اهواز دارای منابع مولد صدایی مانند راه آهن، راههای ارتباطی و فرودگاه از نظر بررسی آلودگی صوتی بشمار می روند. بررسی های اولیه نارضایتی و شکایت ساکنین مناطق فوق الذکر را از بالا بودن میزان سروصدا نشان میداد. هدف اصلی از این پژوهش بررسی آلودگی صوتی در مناطق تردد قطار در منطقه غرب اهواز که محل اصلی تردد میباشد و ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود بود. که به همین منظور میزان تراز معادل صوتی در محدوده زمانی روز ( ۷ صبح تا ۲۲ شب ) به مدت ۳ ماه انجام گرفت. در این مطالعه ۱۳ ایستگاه درمسیر تردد قطار در مناطق غرب شهرو در فاصله ۱۵ متری از وسط ریل قطاردرمحدوده ای به وسعت ۱۴ کیلومتر به منظور بررسی و اندازه گیری میزان تراز معادل صوتی شامل نواحی مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و.. انتخاب گردید که در هرایستگاه ۵ مرتبه میزان صدا هنگام عبور قطار و ۵ مرتبه میزان صدای زمینه اندازه گیری شد.ضمناٌ میزان صدا در فواصل ۴۵،۳۰،۱۵ و ۶۰ متری از وسط ریل در دو طرف تردد قطار محاسبه شد. بررسی نقشه های تراز صوتی نشان میدهد صدای غالب در مناطق dB-A 77/24 می باشد که انحراف از استانداردی برابر dB-A 4/08 می باشد. از نتایج مهم این مطالعه میتوان به این نکته اشاره نمود که از طریق تجزیه و تحلیل داده ها به دو فرمول جهت پیش بینی میزان تراز معادل صدا وحداقل میزان صدا ناشی از ترددقطاربدست آمد واینکه میانگین تراز معادل صوت دراکثر مناطق از مقدار استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران و استاندارد EPA بالاتر و بیشتر می باشد. از دیگر نتایج مهم این مطالعه میتوان به تهیه نقشه های میزان تراز معادل صوت درکلیه مناطق تردد قطار وشناسایی سایر منابع تولید کننده صدا موثر برافزایش صدای قطار اشاره نمود.