سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد حاجیانشهری – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
حسن رحیمی –
محمودرضا کریمی شهری –
آزاده صنعی – کارشناس آزمایشگاهی تخصصی سموم پارس طراوت

چکیده:

با توجه به کاربرد انواع آفت کشها در بخش کشاورزی و افزایش نگرانی های مخاطرات بهداشتی ناشی از کاربرد نادرست و وجود باقیمانده انواع سموم در محصولات کشاورزی این تحقیق با هدف اندازه گیری میزان باقی مانده پرمصرف ترین سموم که روی خربزه به کاربرده می شوند در استان خراسان رضوی انجام شد برای انجام این تحقیق نمونه برداری از عمده ترین مناطق کاشت خربزه براساس روش بین المللی توصیه شده Codex Alimentarius انجام شد از کلیه نمونه ها با توجه به نوع محصول مراحل استخراج و عصاره گیری انجام و پس از حذف نمودن حلالهای اضافه شده حاصل استخراج به دستگاه کروماتوگرافی GC-MS برا ردیابی انواع آفت کشها تزریق و نتایج بدست آمده براساس استاندارد ملی ۱۲۵۸ مورد ارزیابیقرارگرفت