سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ویدا خوشقدم – دبیر شیمی شهرستان بهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

امروزه به دلیل صنعتی شدن جوامع و افزایش برخی فلزات به آبهای سطحی رودخانه ها و دریا ها، روش های نوین کارآمد و اقتصادی برای استخراج فلزات و کاربرد آنها در مصارف دیگر مورد توجه خواهد بود.در این کارتحقیقاتی به منظوراندازه گیری منگنز در آب دریاچه عباس آباد بهشهر از روش میکرواستخراج مایع – مایع پخشی به دلیل خصوصیات ویژه ای همچون مصرف کم حلال آلی ، سادگی، سرعت، کارایی بالا و کم هزینه بودن جهت جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر کم یون منگنزدر نمونه های آبی و اندازه گیری بوسیله روش اسپکترومتری جذب اتمی شعله ای (FAAS )استفاده شده است.جهت استخراج یون منگنزو تبدیل آن به یک گونه آب گریز از عامل کمپلکس دهنده ۱- (۲- پیریدیل آزو) – ۲- نفتول ( PAN )استفاده گردیده است.پارامترهای موثر بر استخراج از قبیل اثر PH ، نوع و حجم حلال استخراج کننده جهت رسیدن به راندمان استخراج بالا بررسی شد و سر انجام با بهترین شرایط پیش تغلیظ و تنظیمات دستگاهی تاثیر مزاحمت برخی یون ها بر راندمان کار، مورد مطالعه قرار گرفت.تحت شرایط بهینه تجربی حد تشخیص روش۵۰میکروگرم بر لیتر وانحراف استاندارد نسبی ۳% محدوده خطی ۲۰۰- ۱۰ میکروگرم بر لیتر با استفاده از ۵ میلی لیتر نمونه بدست آمد.اندازه گیری منگنزدر ۵ میلی لیتر از نمونه آب دریاچه عباس آباد بهشهر که منبع آبیاری زمین های کشاورزی می باشد، انجام شد و براساس نتایج بدست آمده میزان غلظت منگنز در این نمونه ها کمتر از حد تشخیص روش ذکر شده می باشد. به منظور بررسی صحت روش و مناسب بودن آن به هر یک از این نمونه ها مقادیر مشخص منگنز اضافه گردید و عمل استخراج و بازیابی منگنز از این محلول ها صورت گرفت. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی می تواند بطور موفقیت آمیزی برای اندازه گیری یون منگنز در نمونه آبی استفاده شود