سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین سپهر – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
علیرضا مشکوری – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای، دانشگاه علوم پزشکی همدان
محبوبه اسحاقی – دانشجوی دکترای بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده:

امروزه در جامعه مدرن، همه افراد در معرض مواجهه با میدانهای الکترومغناطیسی (EMFs) هستند که در اطراف تمام وسایل الکتریکی وجود دارند. میدانهای الکترومغناطیسی خطوط نامرئی هستند که هنگام تولید و یا استفاده از نیروی برق در اطراف آن ایجاد می شوند در صورتی که کارگران در نزدیکی سیستمهای الکتریکی که توان الکتریکی زیادی را مصرف می کنند، کار کنند در مواجهه با میدان مغناطیسی شدیدی قرار می گیرند. اکثر پژوهشها و تحقیقات اخیر بر روی اثرات بالقوه میدانهای مغناطیسی بر سلامت افراد متمرکز است.میدانهای الکترومغناطیسی توسط خطوط انتقال نیرو، سیم کشی های برق و تجهیزات الکتریکی تولید می شوند. منابع تولید این میدانها بسیار متعدد است قدرت (شدت) میدان الکتریکی برحسب ولت بر متر (V/m) اندازه گیری می شود. میدانهای مغناطیسی ناشی از جریان یافتن الکتریسیته در سیمهای برق یا وسایل برقی هستند و قدرت (شدت) آنها با افزایش جریان افزایش می یابد. میدانهای مغناطیسی برحسب واحد گوس (G) یا تسلا (T) اندازه گیری می شوند. در این مطالعه ابتدا شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیسی بطور نقطه ای در محل کار کارگران (اتاق کنترل) اندازه گیری شده و سپس با حدود مجاز مقایسه گردید. اندازه گیری در اتاق کنترل بخاطر تجمع بیشتر کارگران و پرسنل صورت گرفته است از آنجائیکه میدانهای الکترومغناطیسی یکی از عوامل زیان آور فیزیکی محیط های کاری از جمله پستهای فشار قوی برق، نیروگاهها و خطوط انتقال برق می باشند لذا باید شاغلین در معرض مواجهه با این عامل زیان آور محافظت شوند. با توجه به اثرات زیان آور ناشی از میدان الکترومغناطیسی بر روی افراد و نیز نزدیکی اتاق کنترل به خطوط انتقال برق نیروگاههای مورد سنجش قرار گرفته، ضروری است جهت حفاظت شاغلین اتاق کنترل، میزان قدرت (شدت) میدان ها کمتر از حدود مجاز باشد که با اندازه گیری های انجام گرفته میزان قدرت (شدت) میدان های الکتریکی و مغناطیسی در این ۳ نیروگاه کمتر از حدود مجاز بوده است