سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرتضی محمدی – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلام
امیرحسین الهامی راد – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، سبز
زهرا پورفلاح – دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امروزه با توجه به اینکه مضرات آنتی اکسیدان های سنتزی مورد استفاده در صنایع غذایی به اثبات رسیده است، مطالعات برای یافتن جایگزین های طبیعی که استفاده از آنها فاقد هرگونه ضرر و زیان برای مصرف کننده باشد و یا مضرات حاصل کمتر از آنتی اکسیدان های سنتزی باشد، افزایش یافته است. از این رو در مطالعه پیش رو پوست میوه خرمالو که از ضایعات این میوه به حساب می آید مورد جستجو و بررسی قرار گرفت. در اینجا از حلال های اتانول و متانول برای استخراج با نسبت اختلاط ۵:۱ به مدت ۵۱ ساعت به روش خیساندن استفاده و مقدار ترکیبات فنولی کل و همچنین قدرت رادیکال گیرندگی عصاره ها اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SAS در سطح احتمال P<0.01 در طرح بلوک کاملا تصادفی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره های اتانولی و متانولی به ترتیب دارای ۲۵۵٫۶ و ۲۱۴٫۱۵ میلی گرم گالیک اسید به ازای ۱۰۰ گرم پوست تازه میوه می باشند