سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی غلامی – کارشان بلوار قطب راوندی دانشگاه کاشان گروه شیمی تجزیه
رسول پورهادی نجف آبادی –

چکیده:

اتر حلقوی ۴٫۱- دی اکسان C4H8O2 به عنوان یکعامل سرطان زای انسانی طبقهبندی شده است این ترکیب بهعنوان یک محصول فرعی و یا افزایشی در طی تولید برخی از مواد شیمیایی به وجود آمده به ویژه موادی که در طیواکنشهای اتوکسیله شدن تولید میشوند ۴٫۱- دی اکسان به عنوان یک محصول افزایشی می تواند در الکیل اتر سولفاتها AES نیز تشکیل شود یکی از محصولات سدیم لوریل اتر سولفات می باشد سورفکتانت ها و امولسیون های محتوی ۴٫۱- دی اکسان در مواد آرایشی مواد شوینده و محصولات غذایی استفاده می شوند گزارش شده است که در فرایند تولید AES مرحله ی سولفونه کردن منبع اصلی تولید ۴٫۱- دی اکسان می باشد ۴٫۱- دی اکسان به وسیله ی گسسته شدن شیمیایی دو مولکول از اتیلن اکسید از الکل اتوکسیلات اولیه تشکیل می شود دامنه غلظت این ماده از مقادیر کم تا صدها هزار mg/g بوده است که به کیفت مواد خام و شرایط سولفونه کردن و فرایند خنثی سازی بستگی دارد.