سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین نوفرستی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه بیرجند
رامین حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

دو تست غیرمخرب التراسونیکو چکش اشمیت بر روی ۵۰ نمونه مکعبی بتن، با عیار سیمان متفاوت انجام شده و نتایج آنها مورد بررسی قرارگرفته است. در نهایت با توجه به نمودارهای به دست آمده و روش برازش منحنی با رسم بهترین منحنی، روابطی بین سرعت پالس وعدد چکش اشمیت در مقابل مقاومت تکمحوره بتن با ضریب همبستگی قابل قبول بدست آمده است. هدف از این مقاله جایگزینی آزمایشهای غیرمخرب به جای آزمایشمخرب می باشد