سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

امین خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
جعفر ابوالحسنی – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
حسین شیخلوئی – استادیار شیمی تجزیه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

چکیده:

در این مطالعه یک روش میکرواستخراج ساده و سریع براساس مایعات یونی بنام میکرواستخراج تشکیل حلال در محل واسپکتروسکوپی جذب اتمی الکتروترمال برای اندازه گیری کروم ) VI ( در نمونه های آبی زیست محیطی و بیولوژیکی توسعه یافت. ابتدا، مقدار کمی هگزا فلوروفسفات سدیم به محلول نمونه که شامل مقدار بسیار کمی مایع یونی ۱ هگزیل ۳ متیل ایمیدازولیم تترافلوروبورات است اضافه می شود. در نتیجه محلول کدر و ابری مانند ۱ هگزیل ۳ متیل ایمیدازولیم هگزافلوروفسفات به شکل قطره های ریز تشکیل می شود. پس از سانتریفوژ، قطره های ریز، در انتهای لوله شیشه ای مخروطی شکل ته نشین می شوند