سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی مکانیک خودرو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ملال تبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسن ملاآقاتبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
فریده ملاآقاتبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

اندازه گیری مدول الاستیسیته در جهت موازی الیاف با استفاده از ارتعاش آزاد در تیر دو سر آزاد(Stress wave کوچک، توسط موسسه تحقیقاتی CIRAD واقع در شهر مون پلیه – فرانسه طراحی شد؛ تاکنون از روش های استاتیکی و دینامیکی استفاده می شد که همواره نمونه مورد آزمون آسیب می دید؛ ولی در آزمون ارتعاشی جدید ارائه شده در این مقاله علاوه بر کاهش زمان تست، نمونه مورد آزمایش سالم می ماند.این سیستم بر اساس تئوری تیر تموشنکو عمل می نماید و تغییر شکل برشی را نیز مد نظر قرار می دهد. این روش براساس تخمین بر مدول های برشی بدست می آید. این سیستم با تبدیل سریع فوریهFFT) با انتگرال گیری، نقاط ماکزیمم و مینیمم را بدست آورده و با روابط ریاضی خطی می شود. این روش توسط نرم افزار MATLAB برنامه نویسی شده و در یک آزمایش مدول الاستیسیته طولی، مدول برشی و فاکتور میرایی ارتعاش در چوب را به طور همزمان به ما خواهد داد این آزمون غیر مخرب توسط سیستم ایرانی ndt-lab بر روی نمونه هایی از چوب کاج جنگلی مورد بررسی قرار گرفته است