سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سمیه سادات فکورجنتی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
حامدرضا بهشتی – دکتری داروسازی
محمد اسدی – کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
جواد فیضی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

چکیده:

رویکردجهانی مردم به سمت استفاده از داروهای با منشا طبیعی درچنددهه اخیر موجب توسعه روزافزون تولید گیاهان دارویی فراوری فرمولاسیون و تجارت آن درسطح دنیا شده است بطوریکه کشورهای آسیایی بخصوص چین به دلیل تنوع ابو هوایی و پوشش متنوع گیاهی تامین کننده های اصلی این گیاهان و کشورهای اروپایی و آمریکایی و البته برخی از کشورهای اسیایی از جمله ایران تولیدکننده های عمده داروهای گیاهی محسوب می شوند بعضی از عناصر و مایکوتوکسین ها درگیاهان دارویی و یادرمرحله فراوری آنها به مقادیر مختلف یافت می شوند که وجود آنها برای بعضی از اعمال حیاتی بدن انسان مضر میب شاد لذا با وسایل پیشرفته آزمایشگاهی ضمن تعیین میزان عناصر و مایکوتوکسین های موجود می توان نقش انها را در سلامت و بیماری دقیقتر بررسی نمود و اعمال متعدد آنها را بهتر شناخت بنابراین اندازهگیری و تعیین میزان عناصری مانند سرب Pb و مس Cu و ارسنیکAs و مایکوتوکسین ها از جمله آفلاتوکسین های B1 ، B2 ، G1 ، و اکراتوکسین OTA درعرقیات گیاهی از اهمیت ویژه ای برخوردارهستند دراین تحقیق میزان عناصر و مایکوتوکسین ها دربیست نمونه از عرقیات گیاهی مورد ارزیابی قرارگرفت.