سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی امانی – بوشهر، عسلویه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالایشگاه سوم، سرپرست نوبت
داود آبدردیده –

چکیده:

در کار حاضر نانو اکسید تیتان اصلاح شده با لیگاند PAR، به عنوان جاذب برای جداسازی و پیش تغلیظ مقادیر بسیار کم کادمیم(II)، نیکل(II) و مس(II) استفاده گردید و سپس اندازه گیری به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله صورت گرفت.اثر پارامتر های مختلف مانندpH ، غلظت و نوع و حجم حلال شوینده، مقدار جاذب، ظرفیت جاذب، زمان تماس ، حجم نمونه، مطالعه و بهینه گردیدند.تحت شرایط بهینه حدتشخیص بر اساس سه برابر انحراف استاندارد شاهد برای کادمیم(II)، نیکل(II) و مس(II) به ترتیب ۰٫۲۷، ۰٫۲۴ و ۰٫۱۱ ppb با فاکتور پیش تغلیظ ۱۲۰ حاصل شد. در نهایت روش پیشنهاد شده برای تعیین مقادیر کم کادمیوم در نمونه های استاندارد و پساب پالایشگاه سوم پارس جنوبی به کار برده شد و نتایج رضایت بخشی حاصل گردید.