سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی نکوئی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو هیات علمی دانشگاه
مجید محمد حسینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو هیات علمی دانشگاه
رسول توسلی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو انجمن علمی مهندسی شیمی
محسن کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود- عضو انجمن علمی مهندسی شیمی

چکیده:

یک روش ساده سریع، حساس و انتخابی برای اندازه گیری مقادیر کم Co(II) به روش اسپکتروفتومتری شرح داده شده است. این روش بر اساس واکنش بین Co(II) با Fe(III) در حضور واکنشگر ۱ و ۱۰ – فناترولین استوار است. محصول احیاء واکنش Fe(II) یک کمپلکس رنگی با ۱ و ۱۰ – فنانترولین تشکیل می دهد که از آن برای اندازه گیری غیر مستقیم Co(II) استفاده می گردد. در ابتدا پارامترهای مختلف از قبیل غلظت ۱ و ۱۰ – فنانترولین نوع و مقدار بافر، غلظت سورفکتانت و زمتن بهینه شدند. محدوده کارکرد خطی بین ۰٫۱-۱۲ ppm و حد تشخیص روش ۰٫۰۵ ppm بدست آمد. روش پیشنهادی بطور موفقیت آمیز برای اندازه گیری Co(II) در چند نمونه سنتزی بکار گرفته شد.