سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسفندیار تقوی – چالوس دانشگاه آزاد گروه شیمی

چکیده:

هشت چشمه از چشمه های آب آشامیدنی منطقهکلاردشت در غرب استان مازندران با توزیع جغرافیایی مناسب برای اندازه گیری سختی انتخاب شده اند. غلظت یون های کلسیم و منیزیم در نمونه ها توسط دستگاه ICP اندازه گیری شده است. بر این اساس سختی به روش محاسبه تعیین شده است. سختی این نمونه با یکدیگر مقایسه و چشمه های مورد نظر بر حسب مقدار سختی طبقه بندی شده اند. نتایج اندازه گیری ها نشان می دهد که تنها آب یک چشمه از نمونه های مورد مطالعه در دسته آب ها با سختی متوسط قرار می گیرد. آب دو نمونه نیز در گروه آب های سخت قرار گرفته و سایر نمونه ها در زمره آب های با سختی بسیار بالا قرار می گیرند. سختی این نمونه ها با آب آشامیدنی مصرفی شهر تهران و بیشتر شهرهای ایالات متحده مقایسه شده است