سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حلیمه پیری – مربی دانشگاه زابل – پژوهشکده تالاب بین المللی هامون

چکیده:

ورود فلزات سنگین به منابع آب از طریف محتلف باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمومیت ، سرطان زایی و …. در بدن موجودات زنده می شود . این مطالعه به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین در منابع آب شرب شهر زابل انجام گرفت و نتایج اندازه گیری با استانداردهای آب آشامیدنی WHO و استاندارد ملی مقایسه گردید. نتایج تحقیق نشان داد که دامنه تغییرات نیکل از ۰٫۱ تا ۰٫۲۵ میلی گرم در لیتر و میانگین ان ۰٫۱۴ میلی گرم برا لیتر و مسانگین ان ۰٫۰۱۱ میلی گرم در لیتر ، منگنز از ۰٫۰۰۱ تا ۰٫۰۰۴ میلی گرم در لیتر و میانگین ان ۰٫۰۰۲ میلی گرم در لیتر و مس از ۰٫۰۴ تا ۰٫۶۸ میلی گرم در لیتر و میانگین ان ۰٫۴۲ میلی گرم در لیتر می باشد. نتایج بدست آمده از غلظت نیکل و مقایسه آن با استاندارد ملی و استاندارد WHO نشان داد غلظت نیکل در تمامی ایستگاهها بیشتر از حد استاندارد می باشد. غلظت سایر عناصر اندازه گیری شده در تمامی ایستگاهها کمتر از حد استاندارد می باشد.