سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نازلی تیزرو – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده:

آلودگی نوری از مناطق شهری بزرگ و پر جمعیت سرچشمه گرفته است و گسترش سریع آن اثرات مخربی بر سلامت بشر و محیط زیست داشته است .با توجه به اینکه عدم کاربرد صحیح روشنایی موجب بروز مشکلات متعددی می شود جهت دستیابی به توسعه ی پایدار در جوامع مدیریت صحیح و کنترل آلودگی نوری امری اجتناب ناپذیر است.بدین جهت در نوشتار حاضر با استفاده از حس گر نورسنج مدلLX-1108 شدت روشنایی مصنوعی با دو واحد لوکس و فوت کندل در هر ایستگاه اندازه گیری شد.سپس با وارد کردن اطلاعات مربوط به شدت روشنایی هر نقطه در نرم افزارArcgis خطوط هم شدت روشنایی برای هر ایستگاه به دست آمد.نتایج نشان می دهد شدت روشنایی ایستگاه ها بیش از حد استاندارد بوده است همچنین با بهره گیری از فن آوری GIS از طریق درون یابیInterpolation می توان توزیع شدت روشنایی را در سطح نشان داد.