سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عذرا یوسفی فلکدهی – کارشناس ارشد آبیاری وزهکشی موسسه تحقیقات برنج کشور
حسین صافدل – کارشناس دفتر تحقیقات سازمان آب و فاضلاب گیلان
غلامرضا گلپرور – ریاست آزمایشگاه آب شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان

چکیده:

در کشور ما از اغاز ورود کودهای شیمیای و سموم دفع افات و بیماریهای گیاهی به عرصه تولید توازنی بین آنچه مورد نیاز بوده و آنچه مصرف شده وجود نداشته است لذا مصرف بی رویه کودهای شیمیایی و سموم دفع افات باعث افزایش شدت الودگی منابع آبی که در گذر از شهرها و روستاها به اندازه کافی الوده شدها ند می شود درمطالعه حاضر تاثیر ورود مواد شیمیایی به آب زهکشهای حوزه سفید رو د در استان گیلان بررسی شد در طی نه ماه از آب شش زهکش نمونه برداری شد برروی هریک از نمونه های آب برداشت شده مقدارکدورت TDS,PH ، دما ، DO,BOD فسفات ، نیترات و کلیفرم اندازهگیری شد سپس با استفاده از برنامه Water Quality Index Calculator مقدار شاخص کیفیت آب زهکش ها تعیین شد نتایج نشان داد که مقدار شاخص کیفیت آب بین ۴۵ تا ۷۸ درصد نوسان بوده و کیفیت آب همواره در حد بد تا مطلوب بودها ست.