سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام سلیمانی – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، بخش مکانیک ماشی نهای کشا
ابراهیم احمدی – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، بخش مکانیک ماشی نهای کشا
الهیار قربان پور – دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مکانیک.

چکیده:

یکی از مهم ترین روش های حمل و نقل میوه ها استفاده از کامیون است. شوک و ارتعاشات ناشی از جاده و کامیون باعث ایجاد صدماتی مانند کوفتگی و لهیدگی در میوه ها میشود. همچنین یکی از عوامل ایجاد صدمه در میوه، بسته بندی آن ها و محل قرار گیری جعبهبسته بندی درون اتاق بار کامیون است. به طوری که ارتعاش ایجاد شده در محور عقب کامیون بیشتر از محور جلو با افزایش ارتفاع ازکف کامیون، ارتعاش وارد به میوه ها افزایش می یابد. با انجام تست های مختلف اندازه گیری ارتعاش میتوان میزان سطوح ارتعاشی ناشی از عواملی مانند نوع کامیون(نوع سیستم تعلیق) ، سرعت حرکت و همچنین محل قرارگیری جعبه بسته بندی درون اتاق کامیونرا بدست آورد. از این اطلاعات میتوان برای کاهش میزان صدمات وارد به محصولات کشاورزی و فاسد شدنی و همچنین مقاوم سازیو بهینه سازی سبد های بسته بندی استفاده نمود. برای این کار اصولاً ۳ روش تست وجود دارد، یکی از را ههای انجام این کار اندازه گیری تجربی به کمک سنسورهای شتاب سنج است که در این مقاله سطوح ارتعاش ناشی از دو نوع کامیون با سیستم تعلی قهای فنر-تخت و فنر –بادی در موقعیت های مختلف اندازه گیری شد. دو روش دیگر مدل سازی آزمایشگاهی و مدل سازی کامپیوتری است.مدل سازی آزمایشگاهی به صورت شبیه سازی شرایط جاده درون آزمایشگاه و انجام تست های ارتعاش به کمک لرزاننده میباشد. با توجه به هزینه بالای تست های عملی استفاده از شبیه سازیهای کامپیوتری نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد. که در این مقاله نیز بامدل سازی کامیون استفاده شده در تست واقعی ، حرکت دینامیکی کامیون حامل بار و بدون بار تحلیل شد. مدل سازی سیستم تعلیقدر نرم افزار ادامز انجام شد و جادهی آزمون نیز در این نرم افزار تعریف شد. و سپس تحلیل دینامیکی حرکت کامیون در سرعت های مختلف انجام شد و نتایج شتاب های وارده به کامیون ، استخراج شد. و همچنین نتایج آزمای شهای تجربی به صورت مقایسه نمودارهایPSD نشان داده شد