سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدمهدی احمدی – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف
نیما اکبری پایدار – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک
منصور فدایی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ژئوتکنیک

چکیده:

مدول برشی و مدول فشاری حداکثر از پارامترهای دینامیکی خاک و سایر محیطهای پیوسته مانند بتن پلاستیک می باشند این پارامتر ها برای پیش بینی رفتار خاک و سیستم خاک – سازه در بارگذاری دینامیکی مورد استفاده قرار میگیرند همچنین به هنگام ایجاد کرنشهای بزرگ نیز یکی از پارامترهای رفتار غیرخطی خاک می باشند مدول برشی و فشاری با برخی پارامترهای خاک مانند پتانسیل روانگرایی و درجه اشباع رابطه دارد این پارامترها هم در آزمایشگاه و هم در زمین طبیعی قابل اندازه گیری می باشند همچنین با توجه به سرعت اندازه گیری این پارامترها در محل و کم هزینه بودن این اندازه گیری نسبت به سایر پارامترها می توان از آنها برای مقاصد ریز پهنه بندی استفاده نمود با استفاده از آزمایشهای المان خمشی و دیسک پیزوالکتریک می توان مدول برشی و مدول فشاری حداکثر محیط پیوسته را در آزمایشگاه با سرعت و هزینه کم اندازه گیری نمود.