سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زینب بابایی –
ناهید قاسمی –
مجید رمضانی –
مریم مرادی فرد –

چکیده:

روشی ساده و حساس برای استخراج و تعیین روی از نمونه های آبی با استفاده از روش استخراج مایع – مایع و دستگاه اسپکتروفتومتری شعله ای با به ترتیب واکنشگر آمونیم پیرولیدین دی تیوکربامات کربن تتراکلرید و اسید نیتریک به عنوان عامل کمپلکس دهنده و حلالهای استخراج کننده بررسی شد و بهینه گردید عوامل تاثیر گذار شامل PH حجم حلالهای استخراج کننده و غلظت عامل کمپلکس کننده بررسی گردید این روش بطور موفقیت آمیزی برای تعیین روی در نمونه های آبی بکارگرفته شد.