سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی خسروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حامد قربانی – کارشناس مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
احمد عربکوهسار – کارشناس ارشدمکانیک

چکیده:

تنشهای حرارتی ناشی از توزیع غیر یکنواخت دما می تواند برای پیدا کردن فشارهای مازاد حرارتی در یک قطعه تجزیه و تحلیل شود.یکی از مواردی که در آن شار حرارتی بسیار بالایی به قطعه وارد می شود ماشینکاری با تخلیه الکتریکی یا همان ماشینکاری تحتدستگاه اسپارک است، بنابراین به منظور تعیین تنشهای حرارتی در قطعه کار در حین اسپارک باید توزیع دما در قطعه کار محاسبه شود(الف).در این پژوهش توزیع دما در قطعه تحت اسپارک با جریان الکترولیت اجباری از روی سطح خارجی قطعه در دستگاه های مختصات کارتزین و استوانه ای و با قطعات مکعبی و استوانه ای، در شعاع ها و ارتفاع های متفاوت اندازه گیری شده است.در این آزمایش برای بدست آوردن توزیع دما از سنسورهایی از نوع ترموکوپل نوعK و برای نمایش دما توسط این ترموکوپل از دستگاهUSB4718و برنامهLabView استفاده شده است