سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کوروش متولی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده فنی-گروه شیمی کاربردی
زهرا یعقوبی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- دانشکده مهندسی صنایع

چکیده:

در این تحقیق، از یک روش جدید و بازنگری شده مایع-مایع پراکنده نانو ذره طلا با تمایل الکتروستاتیک، به طور مطلوبی جهت میکرواستخراج وپیش تغلیظ گاتیفلوکساسین،مقدم بر آنالیز اسپکتروفلوئوریمتری ،به کار رفته،استفاده شده است.این تکنیک براساس یک سیستم سه تائی حلال که در آن مقدار مناسبی از میکرواستخراج شامل تتراآلکیل آمونیوم برماید روکش شده با نانوذرات طلاAuNPs) وجود دارد و حلالهای پراکنده ساز مستقیمأ به داخل یک محلول آبی شامل گاتیفلوکساسین تزریق میشوند. یک مخلوط ابر مانند تشکیل میشود و گاتیفلوکساسین در مخلوط آبی به داخل قطرات ریز حلال میکرواستخراج شاملAuNPs استخراج میگردد.فاز ته نشین شده جمع آوری شده و به داخل یک میکروسل فلوئوریمتر جهت اندازه گیریگاتیفلوکساسین در طول موجهای تحریک/نشر برابر با۳۷۵/۳۳۵nm منتقل میشود.نتایج حاصله نشان داد که نیروهای جاذبه الکتروستاتیکی ایجاد شدهتوسطAuNPs بسیار نیرومندتر از نیروهای جاذبه آب گریز می باشند. عوامل مختلفی بر کارآمدی میکرواستخراج تأثیرگذار می باشند که مورد مطالعه بهینه سازی واقع شده اند.