سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فیروز قاسم زاده – دانشجوی دکتری سازه های آبی، گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهرا
صلاح کوچک زاده – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

اندازه گیری دقیق جریان در شبکه های آبیاری باعث ایجاد عدالت و نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی می شود. امروزه تجهیزات نوین اندازه گیری، دقت تحویل آب را بسیار بهبود بخشیده اند ولی چون دقت، تنها عامل مؤثر در پیشنهاد سازه اندازه گیری برای شبکه ها نیست لذا سازه های قدیمیهنوز جایگاهشان را حفظ کرده اند. در این تحقیق بر اساس ویژگیهایی که سرریزِ حاصل از تنگ شدگی عرضی می تواند داشته باشد، سرریزیذوزنقه ای با تاج منطبق بر کف پیشنهاد شده و معادلات دبی اشل برای آن استخراج شد. عدم رسوبگذاری در بالادست، افت انرژی اندک و – پس زدگی کمتر از ویژگیهای این سازه اند. معادلات دبی اشل تئوری و تجربی بترتیب دارای خطای متوسط ۳% و ۱% می باشند.