سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فلورا فرخی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایعغذایی

چکیده:

با توجه به اهمیت بالای کیفی صنعتی و استراتژیک تولید شکر بعنوان یکی از شاخصترین مواد اولیه در فرمولاسیون صنعت غذا لزوم کنترل و توجه بیشتر کارخانجات به روند کیفی تولید بهمنظور کنترل محصولات بهینه سازی اتوماسیون خط تولید ونهایتا بهره مندی از محصول نهایی با کیفیت و کاهشقیمت تمام شده حائز اهمیت می باشد و می تواند در اقتصاد کلی کشور نیز بسیار تاثیر گذار باشد از آنجایی که درروند تولید شربت رقیق و شربت غلیظ به نوعی آغازگر چرخه استحصال شکر می باشند کنترل ویژگیهای انها می تواند برمیزان کمی و کیفی تولید شکر تاثیر بسزایی داشته باشد دراین بررسی سه فاکتور مههم این شربت ها شامل میزان اینورسیون میزان خاکستر و میزان ph بلافاصله درزمان تولید و همچنین در دو وقفه زمانی ۲۲ روز یکبار بمنظور برآورد میزان تغییرات احتمالی و معنادار مورد آزمایش قرارگرفتند میزان خاکستر و اینورسیون ساکارز تحت تاثیر پارامتر های زمان و ph بطور نامطلوب و از نظر آماری معناداری دراثر نگهداری افزایش یافت P<0.05 و میزان PH نیز بطور معناداری از نظر آماری کاهش نشان داد P<0.05 میزان اینورسیون نمایانگر خصوصیات فیزیکی وکیفی شربت تولید شده در مراحل بعد و متعاقبا شکر تولیدی خواهد بود.