سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد توسلی لاریجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
مهدی فلاح جلودار –
ابراهیم فرشادفر –

چکیده:

امروزه ارزیابی شرکت های توزیع برق به موضوع مهمی برای قانون گذاران تبدیل شده است حرکت بسوی خصوصی سازی و تجدید ساختارصنعت برق براهمیت این موضوع افزوده است برای ارزیابی عملکرد شرکت های توزیع برق ازروشهای پارامتریک و ناپارامتریک استفاده میشود دراین پژوهش تغییرات بهره وری شرکت های توزیع برق ایران با استفاده ازشاخص ناپارامتریک مالم کوئیست درسالهای ۸۸-۸۹ محاسبه شده است نتایج این پژوهش نشان میدهد شرکت ها دارای رشد بهره وری می باشند و همچنین تجزیه شاخص مالم کوئیست به دودسته تغییرات کارایی و تغییرات تکنولوژی نشان داد همه شرکت ها یتوزیع برق دارای رشد مثبت درتغییرات تکنولوژی میب اشند.