سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرانک حسین زاده سلجوقی – دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده ریاضی
شکوه سرگلزایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، دانشکده تحصیلات تکمیلی، باشگاه پژو

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، ایده ای جدید برای اندازه گیری بهره وری با استفاده از مدل بازه ای تحلیل پوششی داده ها ارائه می شود. دراین مدل تغییرات کارایی تکنیکی و میزان جابه جایی مرز، هنگامی داده ها نادقیق و بازه ای هستند، تحت بررسی قرار گرفته و با محاسبه کران های پایین و بالا تغییرات مذکور، در نهایت شاخص بهره وری مالمکوئیست را برای این داده ها بدست می آوریم. همچنین در این مقاله از مدل شاخص بهره وری وزن دار شده نیز استفاده و در نهایت داده ها را مقایسه می کنیم.