سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی جریان و آلودگی هوا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما حکمت هریس – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوشیمی، گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم طبیعی
محسن موذن – استاد زمین شناسی، گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم طبیعی، دانشگاه تبر
علیرضا ختائی – دانشیار شیمی کاربردی،گروه شیمی کاربردی، دانشکده ی شیمی، دانشگاه تبری
داوود آقایی – کارشناس بخش پایش محیط زیست، مجتمع پتروشیمی تبریز

چکیده:

مراکز پتروشیمی یکی از منابع اصلی انتشار بنزن در هوا هستند. بنزن با فراریت بالا و سمیت زیاد، در صورت انتشار، موجب آلودگی بسیاری از منابع طبیعی و بروز سرطان در انسان می شود. مقدار بنزن در نواحی پتروشیمیایی جهان (در حدود۱/۲-۰/۲ppmو همچنین مجتمع پتروشیمی تبریز۰/۵۸ppm)در زمان پژوهش) قابل توجه است. برای اندازه گیری بنزن در چنین مناطقی، می توان از روش های کم هزینه و سریعی مانند طیف سنجی فروسرخ استفاده کرد. با تحلیل آماری داده های آنالیز هوا و درون یابی توسط روش کریجینگ، نقشه ی انتشار بنزن در هوا برای واحد های این مجتمع در طول زمان پژوهش بدست آمد. در این مقاله مناسب ترین روش آنالیز، تجزیه و تحلیل آماری داده ها و چگونگی ارائه نقشه ی توزیع بنزن در هوا بحث شده است. این نقشه ها برای طراحی و ساخت سامانه های پالایش هوا کاربرد دارند