سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مریم زرندی – فارغ التحصیل مهندسی مکانیک ماشینهای کشاورزی
احمد غضنفری مقدم – استاد گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشته سلاجقه – کارمند مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده:

در دو دهه گذشته استفاده از الیاف لیگنوسلولزی برای تقویت کامپوزیت ها مورد توجه محققان زیادی قرار گرفته است. در این تحقیق به منظور استفاده از الیاف خرما در ساخت کامپوزیت های سازگار با محیط زیست، به تعیین برخی از خصوصیات شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و حرارتی الیاف خام خرما پرداخته شد. مقدار لیگنین، خاکستر، جذب رطوبت، قطر، استحکام کششی و ضریب اصطکاک ایستایی الیاف خرما تعیین گردید. همچنین از روش طی فسنجی FT-IR برای بررسی ترکیبات الیاف و از آنالیز حرارتی برای اندازه گیری خصوصیات حرارتی الیاف، استفاده گردید. میزان لیگنین، خاکستر، استحکام کششی و میزان ضریب اصطکاک ایستایی الیاف خرما به ترتیب ۱۹/۶۶% و ۸% و ۱۴۵Mpa و ۰/۷۲۷ اندازه گیری گردید. نتایج طیف سنجی الیاف خرما نشان داد، گروههای کربونیل در الیاف خرما وجود ندارد و همچنین عدم وجود قله مربوط به ارتعاشات نوسانی C-H، نشان دهنده مقدار کم سلولز II در الیاف خرما بود. درصد جذب رطوبت الیاف خرما به دلیل وجود مواد مومی و صمغی سطحی الیاف ۳۸ درصد اندازه گیری گردید. میانگین قطر الیاف خام حدود ۷۰۷ میکرومتر و حدود ۷۰ درصد الیاف خرما دارای قطری در محدوده ۷۵۰-۱۵۰ میکرومتر می باشند. آنالیز گرمایی الیاف نشان داد الیاف درخت خرما دارای مقاومت حرارتی مناسب جهت استفاده از آنها در ترموپلاستیک های با درجه ذوب پایین تر از ۳۰۰ می باشند.