سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

وحیده نوحی – دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان
جواد کرامت – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
سعیده نوحی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور حفظ سلامت غذا، کنترل باقی مانده آفت کش ها در غذا ضروری است. روش های تجزیه ای مورد استفاده برای تعیین باقی مانده آفت کش ها شامل استخراج ترکیبات مورد نظر، خالص سازی عصاره ها و تعیین نهایی با استفاده از یک روش کروماتوگرافی هستند آنالیز باقی مانده آفت کش ها در نمونه های غذا با مزاحمت ترکیبات در ماتریکس همراه است. برای رفع این مشکل، استفاده از روش مناسب استخراج و تخلیص ضروری است. در این تحقیق که در بهار سال ۸۹ در اصفهان انجام شد، دو نوع غیربافری و بافری روش QuEChERS برای استخراج متالاکسیل از نمونه های خیار با هم مقایسه شدند و سپس نوع بافری این روش که دارای کارایی بالاتری بود، برای استخراج باقی مانده متالاکسیل از خیارهای سم پاشی شده در گلخانه به کار برده شد. مقدار باقی مانده متالاکسیل در خیارها، در روز چهارم پس از سم پاشی ۳۱/۲ میلی گرم بر کیلوگرم بود که بیش از مرز بیشینه مجاز متالاکسیل در خیار است