سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهام نجف زاده – مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی
امیرحسین الهامی راد – استادیار دانشگاه آزاد سبزوار
رضا نوروزی آزاد – دانش آموخته دانشگاه آزاد جیرفت

چکیده:

چای سبز درغلظت های ۰و۲/۵و۵و۱۰% جایگزین آرد گندم مصرفی برای کیکاسنفجی شد میزان پروتئین فیبرخوراکی و کربوهیدرات درکیک اسفنجی پخته شده اندازه گیری شد همچنین مقدار آنتی اکسیدانهای کاتشنی درغلظت های مختلف چای سبز درکیک ها با روش فولین سیو کالتیو مورد آزمون قرارگرفت میزان کربوهیدات درکیک اسفنجی چای سبز با افزایش درصد چای سبز کاهش یافت ولی میزان پروتین و فیبر افزایش پیدا کرد درآزمون فولین نیز مشاهده شد با افزایش درصد چای سبز میزان فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت.