سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هاله صلواتی – دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه صنعتی نساجی
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

اندازه گیری انعکاس و مختصات رنگی پارچه های توری تریکو ونازک به دلیل نیاز به پشت پوش نمودن آنان به سادگی پارچه های معمولی نمی باشد دراندازه گیری انعکاس توسط اسپکتروفتومتر به روش معمول نمونه توسط تازدن پشت پوش میگردد درصورتیکه سطح اندازه گیری کوچک باشد امکان تازدن و افزایش ضخامت وجود نخواهد داشت و دراین صورت انعکاس اندازه گیری شده تابعی از زمینه ای است که نمونه برروی ان قرارگرفته است دراین تحقیق به بررسی رفتار انعکاسی منسوجات برروی زمینه های مختلف پرداخته شده است و مشاهده گردید که می توان با استفاده از رابطه اصلی کیوبلکا مانک و زمینه های مختلف انعکاس نمونه ها را درحالت نیمه شفاف و بدون نیاز به افزایش ضخامت آنان اندازه گیری و محاسبه نمود.