سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس علوم و مهندسی جداسازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خلیل اسفندیارپوربروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی شیمی
مرتضی زیودار – دانشیاران دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرشاد فرشچی تبریزی –

چکیده:

برجهای آکنده قسمت مهمی از تجهیزات وسیع انتقال جرم و حرارت هستند امروزه استفاده از برجهای پرشده با آکنه های ساختار یافته به دلیل افت فشار کمتر ظرفیت وانتقال جرم بالاتر نسبت به آکنه های نامنظم و برج های سینی دار درحال افزایش است دراینتحقیق افت فشار خشک افت فشار دو فازی و ماندگی مایع با استفاد هاز آکنه های ساختاریافته دربرجهایی به قطر ۰/۱ و ۰/۲ متر و ارتفاع ۱ متر اندازه گیری شد درآزمایشات آز آب و هوا برای فاز گاز و مایع استفاده شد سرعت هوا بین ۱/۳۲ تا ۳/۹۳ متر برثانیه و سرعت مایع ۱۰ تا ۷۰ متر مکعب برساعت می باشد دراین تحقیق نتایج بدست آمده از اندازه گیری افت فشار با مدلهای مختلف افتفشار مقایسه گردید برای پیش بینی نقاط طغیان مدل Locket نتایجی بسیار نزدیک به مقادیر آزمایشگاهی دارد و مقدار خطا ۷% می باشد برای پیش بینی افت فشار مدل SRP پیش بینی بهتری نسبت به مدلهای Delft , rocha دارد