سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه عباسی تبار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، گروه شیمی، مرودشت، ایران
ندا گرگین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، گروه شیمی، فیروزآباد، ایران
ولی زارع شاه آبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر، گروه شیمی، ماهشهر، ایران

چکیده:

روش استخراج نقطه ابری برای پیش تغلیظ آهن II)بعد از کمپلکس شدن با لیگاند ۲،۴،۶ -تری ( ۲-پیریدیل )- ۱،۳،۵ -تری آزین TPTZ) بکار گرفته شد. میزان جذب کمپلکس استخراج شده توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر اندازه گیری شد. برای استخراج از سورفکتانت تریتون X- 114 استفاده شد. تمامی متغیرهای آزمایشگاهی بهینه سازی شدند. روش ارایه شده به خوبی برای اندازه گیری یون آهن II) در نمونه های آبی بکار برده شد گستره خطی اندازه گیری آهن با استفاده از این روش ۳/۰×۱۰-۷-۳/۰×۱۰-۴ بود.