سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهراملک سیاه چشم –

چکیده:

تصفیه پیشرفته ، کنترل شبکه فاضلاب کاربردی مطمئن از شبیه سازی در زمینه مدیریت فاضلاب شهری می باشد . در عین حال ایده های مبهمی درباره روشهای اندازه گیری که ضروری خواهد بود برای زمان واقعی پیش بینی و کنترل و شبیه سازی نیز وجود دارد . یکی از راههای اصلی و عمده در جهت شبیه سازی لحظه ای از طرفی تحقق و جستجو درباره روشهای اندازه گیری و از طرفی دیگر اعتبار و درستی این روشهاست . استفاده از اسپکتروفتومتر (uv/vis) (Spectro -lyser) برای اندازه گیری مواد آلی در جریان دینامیکی بالا در سیستم تصفیه فاضلاب موفقیت آمیز بوده است این مقاله روش کالیبراسیون و نتایج بدست آمده از اندازه گیری با اسپکتروفتومتر( uv/vis)- را شرح می دهد .