سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید محمد باقر ساداتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، باشگاه پژوهشگران جوان، ساری، ایران،
سید هادی حسینی کردخیلی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
هادی یوسفی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران
بهروز درویش متولی – شرکت توزیع نیروی برق مازندران

چکیده:

توجه به جنبه های مختلف فنی و اقتصادی ترانسفورماتورها که با ارزشترین تجهیزات در شبکه های برق رسانی هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. حدود ۲۰ % از تلفات شبکه های توزیع مربوط به تلفات ترانسفورماتورها می باشد . در حال حاضر بدلایل مختلف ترانسفورماتورهای زیادی در شبکه توزیع مازندران معیوب شده و پس از تعمیر در مرکز تعمیرات ترانسفورماتور این شرکت مجدداً در شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. از آنجایی که که کیفیت کار تعمیرات در این مرکز قابل مقایسه با تکنولوژی ساخت کارخانه های تولید ترانسفورماتور نمی باشد مقدار تلفات ترانسفورماتورها مطمئنا افزایش می یابد. بنابراین بررسی کمی و کیفی ترانسفورماتور تعمیری با توجه به مدت زمانی که می توانند در شبکه قرار داشته باشند ضروری به نظر می رسد. در این مقاله در ابتدا تلفات ترانسفورماتورها بررسی می شود. سپس عوامل مؤثر و سهم هر یک از این عوامل در افزایش تلفات ترانسفورماتورهای تعمیری مورد بررسی قرار می گیرد. این کار عمدتا از طریق انجام پاره ای تغییرات در روند تعمیر ترانسفورماتور ( استفاده از هسته نو، سیم پیچ های نو کارخانه ای و …) شناسایی می گردد. در نهایت مقایسه فنی و اقتصادی میان شرایط مختلف انجام می شود.