مقاله اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۳۳ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گیری گلوتامات با استفاده از حسگر زیستی بر پایه نانولوله های کربنی عمودی
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله های کربنی عمودی
مقاله حسگر زیستی الکتروشیمیایی
مقاله ولتامتری پالسی تفاضلی
مقاله گلوتامات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلی زاده اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخیان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی زاد اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجرزاده سیدشمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقی منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حسگر زیستی حساس گلوتامات با استفاده از گلوتامات دهیدروژناز / نانولوله های کربنی عمودی ساخته شد. نانولوله های کربنی بر روی ویفر سیلیکن با استفاده از روش نشست بخار در پلاسما رشد داده شد. گلوتامات دهیدروژناز به روش کووالانسی روی نوک نانولوله ها تثبیت شد. کارایی حسگر زیستی با استفاده از روش های ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالسی تفاضلی بررسی شد. منحنی واسنجی در بازه وسیع ۵۰۰-۰٫۱ میکرومولار رسم شد. حسگر زیستی بدون استفاده از واسطه حد تشخیص ۵۷ نانومولار دارد و حساسیت آن در بازه ۲۰-۰٫۱ میکرومولار، ۰٫۹۷۶ mAm/Mcm2 و در بازه ۲۰-۳۰۰ میکرومولار، ۰٫۱۸۲ mAm/Mcm است. اثر بقیه مواد زیستی بر روی رفتار ولتامتر حسگر زیستی و همچنین پایداری پاسخ ها بررسی شد. نتیجه ها نشان داد که این حسگر زیستی حتی بدون استفاده از واسطه با حساسیت بالا می تواند گلوتامات را اندازه گیری کند.